آریاهنگارد

گواهی نامه ها

پروانه فنی مهندسی

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

رتبه‌بندی-صلاحیت-خدمات-مشاوره

عضو اصلی و حقوقی خانه معدن ایران

عضو انجمن تونل ایران

گواهی ثبت اطلاعات شغلی در سایت جهانی اطلاع رسانی مشاغل جمهوری اسلامی ایران

گواهی ثبت اطلاعات صنفی در سایت بین‌المللی اطلاع رسانی مشاغل استان تهران

گواهینامه ISIRI-ISO 9001:2008

گواهینامه UNE-EN ISO 9001:2008

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه عضویت و رتبه‌بندی

پروانه فنی مهندسی