• گروه مهندسی فرآیند

  این گروه با استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب فرآیند و نرم افزارهای مدرن و به روز قابلیت طراحی فرآیند صنعتی و معدنی را دارا باشد. توضیحات بیشتر

 • گروه مهندسی برق و ابزار دقیق

  این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع طراحیهای الکتریکال و سیستم های کنترل و ابزاردقیق را دارا میباشد. توضیحات بیشتر

 • گروه مهندسی مکانیک و پایپینگ

  این گروه با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان ماهر و به کارگیری نرم افزارهای مدرن، توانایی انجام فعالیتهای تخصصی در زمینه معماری، ساختمان، سازه و عمران را دارا میباشد. توضیحات بیشتر

 • گروه معماری، سازه و عمران

  این گروه با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان ماهر و به کارگیری نرم افزارهای مدرن، توانایی انجام فعالیتهای تخصصی در زمینه ژئوتکنیک را دارا میباشد. توضیحات بیشتر

 • گروه مهندسی ژئو تکنیک

  این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند خود و به کارگیری نرم­افزارهای مدرن قادر به ارائه خدمات تخصصی در زمینه علوم زمین می­باشد. توضیحات بیشتر

 • گروه زمین شناسی

  این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند خود و به کارگیری نرم­افزارهای مدرن قادر به ارائه خدمات تخصصی در زمینه علوم زمین می­باشد. توضیحات بیشتر

 • گروه مهندسی معدن

  این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند و نرم افزارهای مدرن و به روز، انجام امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی با فرمت سازمان گسترش و نوسازی، فرمت انواع بانک ها( بانک صنعت و معدن، بانک صادرات، بانک ملی، بانک ملت، . . . )، فرمت صنایع پایین دستی پتروشیمی و ........، نظارت بر اجرای طرح های بانکی و همچنین تهیه طرح های تجاری را بر عهده دارد (در چارچوب کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی). توضیحات بیشتر

 • گروه فنی و اقتصادی وامکان سنجی

  در بخش فنی اقتصادی این شرکت، بر اساس طرح مصوب بانکی، برنامه اولیه زمانبندی فعالیتها و مصرف منابع مالی ، تعریف گردیده و در دوره های از پیش تعیین شده ضمن بازدید از محل اجرای طرح و بررسی اسناد مالی و فنی، میزان و نحوه پیشرفت طرح و انطباق با طرح مصوب، گزارش می گردد ( با نرم افزار Primavera ) . ضمنا پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نیز جهت بهبود روند اجرای طرح اعلام می شود. توضیحات بیشتر

 • گروه كنترل پروژه و امور قراردادها

  این گروه با اتكا بر دانش و تجربیات کارشناسان توانا و باسابقه خود و با استفاده از جديدترين نرم افزارهای استادندارد و قدرتمند مرتبط، قابلیت برنامه ريزي و كنترل مالي و زماني پروژهها، از طريق تهيه برنامه هاي زمان بندي، دريافت گزارشات روزانه و هفتگي كارگاهي و تهيه و ارائه گزارشات متنوع ادواري توضیحات بیشتر

بعدی
قبلی

slide7 1

این گروه با استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب فرآیند و نرم افزارهای مدرن و به روز قابلیت

طراحی فرآیند صنعتی و معدنی را دارا باشد.

 

 

 

transformers

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد، توانایی انجام انواع

طراحی‌های الکتریکال و سیستم های کنترل و ابزاردقیق را دارا می‌باشد.
 
 

این گروه با استفاده از کارشناسان ماهر و فنی و با بکارگیری نرم افزارهای به روز و کارآمد

توانایی انجام انواع طراحی‌های مکانیک، پایپینگ و HVAC را دارا می‌باشد.        

 

 

این گروه با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان ماهر و به کارگیری نرم افزارهای  مدرن،

توانایی انجام فعالیت‌های تخصصی در زمینه معماری، ساختمان، سازه و عمران را دارا می‌باشداین گروه با استفاده از دانش و تخصص کارشناسان ماهر و به کارگیری نرم افزارهای مدرن،توانایی انجام فعالیت‌های تخصصی
در زمینه ژئوتکنیک را دارا می‌باشد.
 

این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند خود و به کارگیری نرم­افزارهای مدرن قادر

به ارائه خدمات تخصصی در زمینه علوم زمین می­باشد.
 
 

این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند و نرم افزارهای مدرن و به روز قابلیت تخمين
ذخاير معدني و طراحي معدن روباز و زيرزميني را داراست.
 
 
این گروه با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان توانمند و نرم افزارهای مدرن و به روز، انجام امکان سنجی و
تهیه طرح های توجیهی با فرمت سازمان گسترش و نوسازی، فرمت انواع بانک ها( بانک صنعت و معدن، بانک صادرات،
بانک ملی، بانک ملت، )، فرمت صنایع پایین دستی پتروشیمی و ...، نظارت بر اجرای طرح های بانکی و همچنین
تهیه طرح های تجاری را بر عهده دارد.
 
 

این گروه با اتكا بر دانش و تجربیات کارشناسان توانا و باسابقه خود و با استفاده از جديدترين نرم افزارهای استادندارد و قدرتمند

مرتبط، قابلیت برنامه ريزي و كنترل مالي و زماني پروژه‌ها، از طريق تهيه برنامه هاي زمان بندي، دريافت گزارشات روزانه و هفتگي

كارگاهي و تهيه و ارائه گزارشات متنوع ادواري، تهيه گزارشات Cash Flow تهيه و كنترل صورت وضعيت‌ها، كنترل محدوده پروژه،

شناسايي و كنترل ريسك هاي موجود اجراي استانداردهاي مديريت پروژه در خصوص مثلث مديريت پروژه بر اساس استاندارد

PMBOK و كنترل امور قراردادي را دارا بوده و پل ارتباطي كارآمدي را بين عوامل مختلف پروژه ايجاد نموده است.

 

 

 

تمامی حقوق برای شرکت مهندسین مشاور آریاهنگارد محفوظ است.

به بالا