گروه مهندسی فرآیند

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • تهیه دستورالعمل و روش نمونه برداری از گمانه‌ها و تونل‌های اکتشافی بر اساس مدل ذخیره تعیین شده جهت تکمیل مطالعات کانه آرایی در مقیاس آزمایشگاهی و نظارت بر انجام آن.
 • تهیه دستورالعمل و روش آماده سازی و خردایش نمونه‌های اخذ شده و نظارت بر انجام آن.
 • تهیه دستورالعمل و روش مناسب انجام آزمایش های کانه آرایی در مقیاس پایلوت جهت تکمیل مدار کارخانه و نظارت بر انجام آن
 • تهیه دستورالعمل و روش مناسب انجام آزمایش‌های کانه آرایی در مقیاس آزمایشگاهی جهت تکمیل و تأیید مطالعات قبلی و نظارت بر انجام این موارد.
 • تهیه و ارائه فلوشیت کارخانه سنگ شکنی و تعیین مشخصات عمومی تجهیزات.
 • تهیه و ارایه فلوشیت فرآیند و یوتیلیتی های مربوطه
 • طراحی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندها.
 • انجام محاسبات موازنه جرمی مواد و ارایه نتایج Mass Balance پلنت
 • انتخاب ظرفیت و تعیین مشخصات ماشین آلات و تجهیزات مطابق با اهداف فرآیندی طراحی.
 • ارزیابی صحیح تغییرات خوراک، نوسانات و خارج از سرویس بودن تجهیزات.
 • بهینه سازی و افزایش ظرفیت پلنت.
 • تعیین میزان مواد مصرفی و یوتیلیتی مورد نیاز (آب، برق، سوخت، و …).
 • برآورد نیازمندی‌های تأسیسات صنعتی طرح و تعیین مشخصات عمومی تجهیزات مربوط.
 • برآورد فضاهای انباشت و برداشت مواد اولیه و محصولات.
 • بررسی اولیه موقعیت استقرار کارخانه و تهیه نقشه‌های جانمایی کارخانه و محاسبات مربوطه.
 • مطالعات زیست محیطی معدن، دامپ باطله و سد رسوب گیر.
 • تهيه گزارش‌های فنی و مهندسی در بخش فرآوری.

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • ASPEN PLUS
 • HYSYS
 • PRO II
 • ASPEN B-JAC
 • HTFS
 • USIM PAC
 • RTD BOTH
 • MGOTIC
 • BMCS
 • MODSIM
 • DX 7

en