گروه فنی، اقتصادی و کنترل پروژه

ارائه خدمات گروه فنی و اقتصادی شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) تهیه طرح های توجیهی بانکی

در این بخش از شرکت، تهیه بخش های بازار ، فنی و مالی طرح های توجیهی توسط متخصصین مربوطه تهیه شده و سپس شاخص های اقتصادی طرح توسط نرم افزارcomfar III  برآورد و تحلیل می گردند( برآورد هزینه های سرمایه ای طرح، برآورد هزینه های جاری، تحلیل های مالی طرح، تحلیل های اقتصادی طرح،  تحلیل حساسیت طرح، مدیریت ریسک پروژه،  … ).

 • مطالعات بازار
  • معرفي محصول ( يا محصولات )
  • معرفی پروژه
  • بررسی مواد اولیه و نحوه تامین آن
  • بررسی قیمت های فروش محصول ( داخلی و جهانی )
  • تحلیل ملاحظات اجرایی پروژه
  • تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی کشور
  • بررسي عرضه و تقاضاي موجود
  • پیش بینی عرضه و تقاضا
  • تحلیل موازنه عرضه و تقاضا و تعیین کمبودها ( یا مازاد )
  • بررسي و تعیین بازارهاي هدف داخلي
  • بررسی بازار جهانی
  • بررسي بازارهاي هدف صادراتي و تعیین برنامه تولید و فروش محصولات
 • مطالعات فني
  • بررسی فرآیند های تولید و معرفی فرآیند برتر
  • معرفی صاحبان دانش فنی و برآورد قیمت دانش فنی
  • برآورد پایداری تکنولوژی و تعیین عمر اقتصادی فرآیند
  • تعیین ظرفیت تولید با توجه به بررسی بازار
  • تعیین زمان کارکرد واحد
  • تعیین مشخصات و مقدار تولید محصولات
  • تعیین مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه و یوتیلیتی
  • شرح فرآیند
  • شرح سیستم های یوتیلیتی
  • ارایه نقشه های Block & Process  Flow Diagram
  • ارایه لیست تجهیزات و ماشین آلات اصلی فرآیند با تعیین مشخصات اصلی Process
  • معرفی سازندگان داخل و خارج تجهیزات و ماشین آلات اصلی فرآیند
  • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز و تدوین چارت سازمانی
  • بررسی مسایل ایمنی ، حفاظتی و زیست محیطی و دفع پساب های صنعتی
  • برآورد زمین و زیر بنای ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی
  • مکان یابی احداث واحد بر اساس پارامترهای تاثیر گذار
 • مطالعات مالی – اقتصادی
  • برآورد سرمایه گذاری ثابت
  • برآورد سرمایه در گردش
  • برآورد هزینه های سالیانه تولید
  • برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
  • برآورد فروش سالیانه محصولات طرح
  • برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
  • تعیین منابع مالی طرح و هزینه های مالی آن
  • تهیین برنامه زمانبندی تامین منابع
  • تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری
  • تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای آورده سهامداران
  • تعیین بهره و قسط وام ها در مدت زمان پرداخت تسهیلات
  • برنامه زمانبندی اجرای طرح
  • تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه گذاری
  • تعیین نرخ بازگشت داخلی
  • تعیین دوره بازگشت سرمایه
  • تعیین نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران
  • تعیین دوره بازگشت سرمایه برای آورده سهامداران
  • تعیین ارزش فعلی خالص
 • تعیین و تحلیل نقطه سربسر
 • برآورد ارزش افزوده طرح
 • برآورد بهره وری طرح
 • برآورد صرفه جویی ارزی طرح
 • انجام آنالیز حساسیت

 ب) نظارت بر اجرای طرح های بانکی

در بخش فنی اقتصادی این شرکت، بر اساس طرح مصوب بانکی، برنامه اولیه زمانبندی فعالیتها و مصرف منابع مالی ، تعریف گردیده و در دوره های از پیش تعیین شده ، از محل اجرای طرح بازدید بعمل آمده و پس از بررسی اسناد مالی و فنی، میزان و نحوه پیشرفت طرح و انطباق آن با طرح مصوب، گزارش می گردد( با نرم افزار Primavera ). ضمنا پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی نیز جهت بهبود روند اجرای طرح اعلام می شود.

 • برنامه ریزی اولیه پروژه
  • رسم WBS پروژه
  • تخصیص منابع مصرفی بر اساس هزینه های سرمایه گذاری
  • تهیه گزارش اولیه بر اساس هزینه های انجام شده، هزینه های مورد نیاز و پیشرفت ها
  • پیش بینی دوماهه
 • تهیه گزارشات کنترلی دوره ای
  • بازدید از محل اجرای طرح و تعیین پیشرفت فیزیکی فعالیت ها
  • گزارش مقایسه ای پیشرفت های برنامه ریزی شده و واقعی
  • واقعی نمودن زمان و هزینه فعالیت ها
  • بروز رسانی زمانبندی طرح

پ) تهیه طرح های کسب و کار  (Business Plan)

بیشتر سرمایه‌گذاران، تنها زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند که از کسب‌ و کار مورد نظر و شرایط مالی آن آگاهی کافی داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد، افرادی که بدون مطالعه و تنظیم طرح کسب‌ و کار( BP ) اقدام به سرمایه گذاری نمایند، در مقابله با  مشکلات و افت و خیزهای اقتصادی و بازار کار، از توان کمتری برخوردار بوده و احتمال ورشکستگی و عدم موفقیت آنان زیاد است. بر این اساس در بخش فنی اقتصادی این شرکت بنا به درخواست سرمایه گذاران، طرح کسب‌ و کارتهیه و در اختیار آنها قرار داده می شود.

 • تهیه طرح کسب و کار
  • قالب و ساختار
  • خلاصه مدیریتی
  • چشم انداز ماموریت و اهداف طرح
  • تحلیل SWOT
  • برنامه سازمانی
  • برنامه بازار یابی
  • طرح مالی
  • ارزیابی مدیریت ریسک

ارائه خدمات گروه كنترل پروژه و امور قراردادها شامل موارد ذیل می‌باشد:

این گروه با اتكا بر دانش و تجربیات کارشناسان توانا و باسابقه خود و با استفاده از جديدترين نرم افزارهای استادندارد و قدرتمند مرتبط، قابلیت برنامه ريزي و كنترل مالي و زماني پروژه‌ها، از طريق تهيه برنامه هاي زمان بندي، دريافت گزارشات روزانه و هفتگي كارگاهي و تهيه و ارائه گزارشات متنوع ادواري، تهيه گزارشات Cash Flow ، تهيه و كنترل صورت وضعيت‌ها، كنترل محدوده پروژه، شناسايي و كنترل ريسك هاي موجود ، اجراي استانداردهاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و كنترل امور قراردادي را دارا بوده و پل ارتباطي كارآمدي را بين عوامل مختلف پروژه ايجاد می نماید.

اهم فعاليت هاي اين بخش به شرح ذيل مي باشد:

 • برنامه ريزي و كنترل پروژه ها
  • تهيه ساختار شكست كاري
  • تهيه بارچارت سطح صفر و يك
  • تعيين ضرايب وزني فعاليت ها
  • تدوين برنامه هاي زمان بندي
  • اخذ و كنترل گزارشات كارگاهي
  • تهيه و ارايه گزارشات پيشرفت ادواري
  • تهيه هيستوگرام نيروي انساني
  • تهيه نمودار هزينه عملياتي پیمانکاران اجرایی
  • کنترل جریان وجوه نقد (درامد و هزینه کرد پروژه) Cash Flow
  • تهيه نمودارهای S-Curve
  • تهیه مدارک و مستندات جهت اخذ کلیم
  • اخذ کلیم های زمانی و اجرایی پروژه
  • ارایه راه کارهای جبران تاخیرات فیزیکی و مالی پروژه Touch Up Plan
  • تهیه Replan
  • تهیه گزارشات مدیریتی ، هفتگی و ماهانه
  • حضور و ارایه گزارش در جلسات ادواري پروژه ها
 • كنترل امور قراردادها و صورت وضعيت ها
  • كنترل تضامين و كسورات
  • كنترل محدوده كاري در قراردادها
  • تهيه و كنترل صورت وضعيت ها
  • نظارت بر انطباق امور اجرايي با قراردادها
  • تهيه اسناد مناقصه انتخاب پيمانكاران اجرايي

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • MSP
 • P3 P6
 • COMFAR III
 • Microsoft Office Project
 • Primavera
 • P6.pertmaster
 • Primavera Contract Manager