گروه مهندسی مکانیک و پایپینگ

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • تولید کلیه مدارک فنی تجهیزات مکانیکی.
 • محاسبات و طراحی انواع مخازن
 • طراحی و تهیه نقشه‌های ساخت و نصب
 • برآورد مواد تجهیزات صنعتی
 • انتخاب تجهیزات و مهندسی خرید
  • تعیین اندازه تجهیزات و مخازن
  • تهیه اسناد استعلام
  • ارزشیابی پیشنهادات و کنترل تطبیق مشخصات فنی تجهیزات ارائه شده توسط سازنده و فروشنده با نیازهای فنی خواسته شده
  • بررسی نهایی نقشه‌های فروشندگان و تصویب اسناد
 • انجام طراحی و محاسبات پایپینگ
  • تکمیل و اصلاح نقشه‌های P&ID از دیدگاه لوله کشی
  • انتخاب مواد (پایه)
  • انتخاب شیرآلات و تجهیزات لوله کشی (پایه)
  • طراحی پایه کلیه انواع لوله کشی
  • تهیه مدل سه بعدی
  • ساپورت گذاری
  • طراحی ایزولاسیون (محاسبات، اندازه بندی و انتخاب مواد)
  • تحلیل تنش سیستم پایپینگ با استفاده از فرمولها و نرم افزارهای موجود
  • تهیة نقشه‌های لوله کشی (جزئیات)
  • تهیه نقشه های ایزومتریک
  • تهیه لیست کامل اقلام مورد نیاز
 • انجام طراحی و محاسبات HVAC (سیستم‌های گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع و جمع آوری و تصفيه فاضلاب ولوله کشی تأسیسات و آبرساني بهداشتي و صنعتي) ساختمان ها و مراکز صنعتی و اداری
 • انجام طراحی و محاسبات موتور خانه‌های تأسیساتی
 • گزارش پایه شامل:
  • انتخاب سیستم و اندازه بندی اولیه
  • بررسی فنی جزئیات: طراحی جزئیات، محاسبات و انتخاب تجهیزات
  • انتخاب تجهیزات سیستم بخار و گندزدایی آب و فاضلاب کارخانه
  • تعیین توالی کمپرسورها، پمپ ها و سایر تجهیزات برای پمپخانه و اتاق هوای فشرده
  • طراحي و محاسبه سيستم­هاي موتورخانه
  • طراحي و محاسبه سيستم­هاي گرمايش، سرمايش، تهويه مطبوع

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • Auto Plant
 • Auto Pipe
 • Carrier
 • HAP 4
 • PDMS
 • SolidWorks
 • CATIA
 • Pipe Flow
 • ANSYS
 • Caesar